در حال بارگذاری

اعضای گروه موسیقی مهرساز

سرپرست گروه - تار : میثم دانشوری   تار: لیدا فلکی مقدم   کمانچه: محسن عبادتی   عود: فرنوش تدین   دف: حامد مردانیان   تنبک: بهنوش حافظی  گروه موسیقی مهرساز

اخبار بیشتر از گروه موفق مهرساز را میتوانید از طریق وبسایت رسمی مهرساز و همچنین در صفحات مجازی دنبال کنید

طراحی سایت توسط بیزنا